Öva på högskoleprovet (halvt övningsprov 2011)

Hösten 2011 infördes ett nytt högskoleprov. Det här övningsprovet togs fram inför det nya provet.

Det finns ingen normeringstabell

Detta prov består av 80 uppgifter, det vill säga hälften så många som det ordinarie provet. Det finns ingen normeringstabell till detta prov.

Det finns ingen normeringstabell

Det här övningsprovet är skapat för att du ska kunna öva inför höstens prov. Just detta prov består av 80 uppgifter, det vill säga hälften så många som det ordinarie provet. Men eftersom det aldrig har använts som ordinarie prov finns ingen normeringstabell.